RBB Logo Rollstuhl Basketball Team Chemnitz

 

 

 

 

Freie Presse vom 18.08.2010

 

Freie Presse vom 18.08.2010